ZK label

PLOT Marketing is (als content-partner en marketeer) aangesloten bij het ZK label. ZK is een kwaliteitslabel voor zelfstandige ondernemersadviseurs en coaches die op hun eigen vakgebied adviseren maar met een veel bredere focus op de hele organisatie. Centraal daarbij staat het ZK waardenmodel.

 

ZK-waardenmodel

Het ZK waardenmodel is een praktisch ingericht model waarmee een ondernemer inzicht in en overzicht krijgt over zowel de interne organisatie als de externe klant en markt – en zowel ‘zachte’ waarden (beleving) als de harde waarden van cijfers en middelen. Niet als op zich staande waarden, maar in onderlinge samenhang en met de ondernemer als startpunt.

 

Het model helpt om gestructureerd na te gaan waar de focus en de risico’s zitten in de aansturing van het bedrijf. Gaat een ondernemer vol voor zijn eigen product, dan zal hij geneigd zijn om bovengemiddeld veel tijd te besteden aan productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Is hij juist iemand van de cijfers die vooral bezig is met procesbeheersing en het verbeteren van efficiency? Dan heeft hij mogelijk minder oog voor marketing en het opbouwen van een sterk merk.

 

De ZK-adviseur richt zijn advies hiernaar in en helpt de ondernemer zo gerichter te ondernemen, op basis van de eigen waarden van de ondernemer én die van de doelgroep. Is de ondernemer zich bewust welke soorten waarde(n) hij toevoegt voor zijn klant? En andersom: van welke activiteiten ziet de klant de waarde helemaal niet in?

Alle aangesloten ZK adviseurs werken met het ZK waardenmodel en hebben hier een opleiding voor gevolgd. Deze opleiding wordt verzorgd door PLOT Marketing. Wij zijn tevens de auteurs van het e-book ‘Waardeloze klanten bestaan niet’ en de concepters achter het ZK waardenmodel. Dit doen wij samen met de Zwaartekracht Groep. Meer weten? www.zwaartekracht.nl

 

“In ieder bedrijfsproces wordt waarde toegevoegd. Deze toegevoegde waarde is opgebouwd uit verschillende soorten waarden: je kunt bijvoorbeeld een eindproduct assembleren (materiële waarde), je biedt persoonlijke service waardoor een klant graag zaken met je doet (organisatiewaarde), of je verkoopt een merk waarmee mensen zichzelf identificeren (merkwaarde). Al die waarden dragen bij aan de totaal toegevoegde waarde, ofwel: wat de klant ervoor over heeft om deze dienst of dit product bij deze ondernemer af te nemen. Door het aanbrengen van focus en het wegsnijden van ballast kan de ondernemer meer waarde toevoegen met minder inspanning."